Tora-San ໜັງທີ່ໃຊ້ເວລາຖ່າຍທຳດົນເຖິງ 22 ປີ

Tora-San ເປັນພາບພະຍົນທີຖືກສາຍໃນເທດສະການ Tokyo Film Festival 2019 ເຊິ່ງເປັນໜັງສາລະຄະດີຊີວິດຂອງ ໂທຮະ ອິນຸຊິກະ, ໂດຍຜູ້ກຳກັບ ມາຊາຮຸ ໂອອຸຮະ
ເຊິ່ງໃຊ້ເວລາຖ່າຍທຳໜັງດົນເຖິງ 22 ປີເຕັມ.

ເຊິ່ງ ມາຊາຮຸ ໄດ້ຕິດຕາມຊີວິດຈິງຂອງ ໂທຮະ ຊາຍຜູ້ເປັນໄປດ້ວຍອຸດົມການ ແລະ ຮັກໃນການໃຊ້ຊີວິດໃນບ້ານເກີດ ເມືອງນອນຂອງຕົນເອງ ທີສຸດ.

ໂທຮະມີລູກທັງໜົດ 7 ຄົນ ເປັນຊາຍ 3 ແລະ ລູກສາວ 4 ຄົນ, ຫາລ້ຽງຄອບຄົວດ້ວຍການເຮັດເສັ້ນ ອູດົ້ງ ຂາຍເຊິ່ງຮູ້ບໍ່ວ່າ ໂທຮະບໍ່ໄດ້ຈ້າງພະນັກງານເລີຍ ເພາະ ຄົນໃນຄອບຄອບຕ່າງກໍ່ຊ່ວຍກັນທຳມາຫາກິນ ບໍ່ເວັ້ນແມ້ກະທັງລູກຊາຍອາຍຸນ້ອຍສຸດ ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ຊ່ວຍຄອບຄົວເຮັດວຽກເພື່ອແລກກັບຄ່າຂະໜົມຂອງຕົນເອງ.

ເຊິ່ງໜັງ Tora-San ເປັນເລື້ອງທີມີຄວາມຍາວດົນທີສຸດ ແລະ ມີຫລາຍຕອນ ເຊິ່ງໄດ້ຖືກຈົດບັນທຶກໄວ້ໃນ ກິນເນັດບຸກ ເປັນທີຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ.

ວິດີໂອໜັງສັ້ນໆ: https://youtu.be/_H6aMCad38A

ລາຍການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ວີດີໂອແນະນໍາ