Men Folder ແລະ Pui Design ແບຣນຄົນລາວດັງຂ້າມປະເທດໄປຮ່ວມງານ Fashion ຢູ່ປະເທດມາເລເຊຍ!

ຖ້າເວົ້າເລື່ອງ Fashion ຢູ່ພາຍໃນປະເທດລາວເຮົາປັດຈຸບັນຕອນນີ້ກໍາລັງມີການຄຶກຄື້ນຢ່າງເຕັມທີບໍ່ວ່າຈະເປັນ Event ງານ Fashion ກໍ່ມີຫຼາກຫຼາຍໃຫ້ເຫັນ ຫຼ້າສຸດທາງແບຣນ MEN folder & Pui Design by PS ກັບ 4 ສິນລະປິນ ນາຍແບບ-ນາງແບບ ແຖວໜ້າຂອງປະເທດ ຢ່າງ Willy  Vilaivanh, Christina Miss Laos, Teler Sisombath & Wanmai Thammavong  Miss international queen Laos 2016 ຮ່ວມງານ Best  of ASEAN Designers 2019  x  ASEAN Designers Showcase ໃນນາມ ນັກອອກແບບ ແລະ ສີນລະປີນໂຕແທນຂອງລາວ, ໃນນີ້ມີ ທັງໝົດ 21 ດີໄຊເນີ້ ແລະນາຍແບບ ນາງແບບເປັນ ຫຼາຍກວ່າ 50 ຄົນ ແລະແຕ່ລະດີໄຊເນີ້ໄດ້ນຳສະແດງ 16 ຊຸດ. ໃນງານນີ້ພວກເຮົໄດ້ມີຄວາມພາກພູມໃຈທີ່ໄດ້ເປັນໂຕແທນຄົນລາວ ໃນການເຜີຍແຜ່ວັນທະນະທຳ ແລະຮີດຄອງຂອງຄົນລາວໃນປະຈຸບັນຜ່ານການສະແດງເສື້ອຜ້າ ມົນເປັນປະສົບການໃໝ່ ເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ຮ່ວມໂຄງການກັບລັດທະບານມາເລເຊຍເພື່ອໂປຣໂມດ ເມືອງທ່ອງທ່ຽວ Kuching, Malaysia ສູ່ບັນດາປະເທດ ASEAN ແລະຍັງໄດ້ນຳພານ້ອງໆ ແລະປ່ຽນປະສົບການໃນກາຮເຮັດວຽກນຳບັນໃນລະດັບສາກົນ ແລະທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນ ໄດ້ສາຍສຳພັນ ທີ່ດີກັບບັນດາ ໝູ່ຄູ່ດີໄຊເນີ້ ແລະນາຍແບບ ນາງແບບນຳອີກ ນີ້ເປັນຫຍັງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ

ໂຊມີທັງໝົດ 3 ມື້:

  1. Preview show 2 ຊຸດ
  2. Gala night 4 ຊຸດ
  3. Main show 10 ຊຸດ  

ລາຍການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ວີດີໂອແນະນໍາ