Air Asia ເປີດໂຕເຄື່ອງບິນໃໜ່ ແອບັດ ເອ 320 ໃນແນວຄິດ Sustainable Asean

ຊິ່ງເປີດໂຕໂດຍ ທ່ານ ໂທນີ່ ເຟີນານເດດສ ປະທານເຈົ້າໜ້າທີ່ບໍລິຫານກຸ່ມສາຍການບິນແອເອເຊຍ

ລາຍການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ວີດີໂອແນະນໍາ