ຮ້ານນ້ຳຫວານໃນຕຳນານເປັນຫຍັງຕ້ອງຊື່ນີ້?

ຮ້ານນ້ຳຫວານ ເຈ້ນ້ອຍ ແຄມຂອງ, ຮ້ານນ້ຳຫວານໃນຕຳນານແລ້ວກໍ່ປາກຈັດໃນຕຳນານກໍ່ຖືວ່າໄດ້. ເຊິງຮ້ານຂອງເພິ່ນໄດ້ເປິດແຕ່ປີ 1985, ຄວາມສາມາດພິເສດຂອງ ເຈ້ນ້ອຍ ແມ່ນເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມຈື່ເປັນເລີດລູກຄ້າສັ່ງຫຍັງແດ່ເຈ້ເພີ່ນຈື່ໄດ້ໝົດ ແລະ ຖ້າຢາກກິນນ້ຳຫວານຮ້ານເພີ່ນຕ້ອງໄດ້ມີຄວາມອົດທົນແດ່ໜ້ອຍໜຶ່ງໃຜທີ່ໄດ້ໄວສຸດ 30 ນາທີແມ່ນຖືວ່າໂຊກດີຫຼາຍ. ແລ້ວຂໍ້ຫ້າມຂອງຮ້ານເພີ່ນແມ່ນຫ້າມເອົາຂອງກິນທີ່ຢູ່ນອກເຂົ້າມາກິນຢູ່ໃນຮ້ານເພິ່ນເດັດຂາດ ແລະ ຫ້າມສັ່ງກັບບ້ານ ຫຼືວ່າ ຖ້າຢາກສັ່ງກັບບ້ານຕ້ອງໄດ້ເອົາຖົງ ຫຼື ເອົາກ່ອງມາໃສ່ເອງ
#ເຈ້ວ່າເຈ້ບໍ່ໄດ້ຂາຍເອົາເງິນເຈ້ຂາຍເອົາຄວາມສຸກຢາກໃຫ້ລູກຄ້າທຸກຄົນມີຄວາມສຸກທີ່ໄດ້ມາກິນ #ນ້ຳຫວານເຈ້ນ້ອຍແຄມຂອງ
 

ລາຍການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ວີດີໂອແນະນໍາ