MV ເພງ ນາງພະຍາ ຂອງເອື້ອຍ Kai Overdance ຕິດເພງອັນດັບ 1 ທີ່ຫຼິ້ນໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະເທດລາວ!

ຄືແບບວ່າໃຜຍັງບໍ່ທັນເບິ່ງ MV ເພງ ນາງພະຍາ ຂອງເອື້ອຍ Kai Overdance ໄປເບິ່ງເລີຍຮີບໄປເບິ່ງເພາະເອື້ອຍລາວຫຼິ້ນໃຫຍ່ແຮງ Costume  ແລະ Location ເອື້ອຍລາວຫຼິ້ນໃຫຍ່ອີ່ຫຼີແລະຕິດເພງອັນດັບຕົ້ນໆຂອງ MV ເພງລາວທີ່ຫຼິ້ນໃຫຍ່ທີ່ສຸດຍອມເອື້ອຍລາວອີ່ຫຼີຂະໜາດມີລູກສອງແລ້ວເອື້ອຍລາວຍັງເບິ່ງຄືສາວງາມ ແລະ ເຊັກຊີ້ໄດ້ຂະໜາດນີ້ບອກເລີຍວ່າເວລາຂ້ານາງບໍ່ໄດ້ອີ່ຫຼີສົມກັບເພງນາງຮ້ອງ ນາງພະຍາ ຂອງວົງການບັນເທີງ.

ຕິດຕາມເອື້ອຍໄກ່ໄດ້ທີ Fanpage:  KaiOverdance Fanpage

ລາຍການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ວີດີໂອແນະນໍາ