ຫ້າມຫົດນໍ້າຈັບກຸ່ມເຕັ້ນຮ່ອນກົ້ນຮ່ອນແອວຢູ່ແຄມທາງ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນແຈ້ງການເລື່ອງມາດຕະການ ແລະ ຂໍ້ຫ້າມໃນການຫຼິ້ນບຸນປີໃໝ່ ເຊິ່ງໃນແຈ້ງການໄດ້ຫ້າມການຊື້ຂາຍສິນຄ້າທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດສຽງແຕກ ຫຼື ທາດລະເບີດ, ບໍ່ໃຫ້ນຳພາຊະນະບັນຈຸນໍ້າອອກມາເລາະຫົດນໍ້າ ຫຼື ລວມຕົວກັນເຕັ້ນຟ້ອນຕາມທ້ອງຖະໜົນ ເປັນຕົ້ນ.

ແຈ້ງການສະບັບດັ່ງກ່າວເຜີຍແຜ່ອອກມາເມື່ອວັນທີ 1 ເມສາ 2019 ນີ້ ເຊິ່ງໃນຈໍ້ຫ້າມມີດ້ວຍກັນທັງໝົດ 8 ຂໍ້ ດັ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

ຜົນ​ການ​ຊອກຫາ​ສຳລັບ pimai lao

1. ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຊື້-ຂາຍສິນຄ້າ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດສຽງແຕກ, ສຽງດັ່ງທຸກປະເພດ, ບໍ່ໃຫ້ຈູດໝາກກະໂພກ, ບັ້ງໄຟດອກ ທຸກຊະນິດ, ບໍ່ໃຫ້ນຳໃຊ້ທາດລະເບີດ, ທາດແຕກ, ທາດເບື່ອ-ເຄມີ, ທາດກຳມະລັງສີ ແລະ ວັດຖຸອອກລິດຕໍ່ສຸຂະພາບຈິດ ທີ່ເປັນຜົນລົບຕໍ່ຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນສັງຄົມ.

2. ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ນ້ຳເປີະເປື້ອນ, ນ້ຳສີ, ນ້ຳປົນກັບພືດທີ່ຄັນຄາຍ, ນ້ຳກ້ອນໃສ່ຖົງຢາງຫົດ ຫຼື ແກວ່ງໃສ່ກັນ, ບໍ່ໃຫ້ນຸ່ງເຄື່ອງສັ້ນ-ເຂີນ, ຍົ້ວຍຸ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຮີດຄອງປະເພນີ, ການທ່ຽວຫຼີ້ນແບບລາມົກອານາຈານ ແລະ ຫຼີ້ນການພະນັນ ທຸກປະເພດຢ່າງເດັດຂາດ.

ຜົນ​ການ​ຊອກຫາ​ສຳລັບ pimai lao
3. ຫ້າມໃຊ້ພາຫະນະບັນຈຸຖັງນ້ຳ, ຄຸນ້ຳ ຫຼື ທໍ່ຢາງຕໍ່ນ້ຳຈາກເຮືອນອອກມາ ເພື່ອເລາະຫົດນ້ຳ ແລະ ຫ້າມລວມຕົວກັນເປັນກຸ່ມ ເຕັ້ນຟ້ອນຕາມທ້ອງຖະໜົນ ຢ່າງເດັດຂາດ.
4. ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ລົງຫຼີ້ນນ້ຳຢູ່ຫາດຊາຍ, ນ້ຳຂອງ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກທາງການ ຫຼື ບ່ອນທີ່ບໍ່ມີເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນຮັກສາຄວາມສະຫງົບ, ຮັກສາຄວາມປອດໄພ ເພື່ອຫຼີກລຽງຕໍ່ສິ່ງທີ່ບໍ່ເພິ່ງປາຖະໜາອາດຈະເກີດຂຶ້ນ.
5. ຫ້າມເສບຄົບງັນຕາມລົດ ຫຼື ເຮືອນຊານເນື່ອງນັນ, ເປີດສຽງດັງເກີນຂອບເຂດ, ຫ້າມຂີ່ລົດເປັນພຶງເປັນແພ, ແລ່ນລົດໄວເກີນຂອບເຂດ ເວລາຂັບຂີ່ລົດຕ່າງໆ ສັນຈອນຕາມທ້ອງຖະໜົນ ຜູ້ຂັບຂີ່ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຈະລາຈອນວາງອອກຢ່າງເຂັ້ມງວດ ເຊັ່ນ: ດື່ມສິ່ງມຶນເມົາແລ້ວບໍ່ຂັບລົດ, ຂັບລົດບໍ່ດື່ມສິ່ງມຶນເມົາ ຢ່າງເດັດຂາດ.

ຜົນ​ການ​ຊອກຫາ​ສຳລັບ pimai lao
6. ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຜູ້ໂດຍສານນັ່ງຫົວລົດເວລາຂັບຂີ່ພາຫະນະໄປຕາມທ້ອງຖະໜົນ, ລົດບັນສິນຄ້າໜັກ, ລົດໂດຍສານໃສ່ເກີນຂອບເຂດ, ຜູ້ຂັບຂີ່ພາຫະນະທຸກປະເພດ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມປ້າຍສັນຍາຈະລາຈອນ ແລະ ກົດລະບຽບການສັນຈອນ ຢ່າງເຄັ່ງຄັດ.

7. ບັນດາຮ້ານທຸລະກິດບັນເທີງ, ຮ້ານກິນດື່ມ ບໍລິການ ຮອດເວລາ 23 ໂມງ 30 ນາທີ ຕ້ອງຢຸດເຊົາບໍລິການ ຢ່າງເດັດຂາດ.

8. ຫ້າມຫົດນ້ຳໃສ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ກຳລັງປະຕິບັດໜ້າທີ່ຈັດສັນຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຕາມເສັ້ນທາງ ແລະ ສະຖານທີ່ຕ່າງໆ.

ຜົນ​ການ​ຊອກຫາ​ສຳລັບ pimai lao

ພ້ອມນີ້ ຖ້າຫາກພົບວ່າມີການລະເມີດ 8 ຈໍ້ຫ້າມດັ່ງກ່າວຂ້າງເທິງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈະວາງ 3 ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ ຄື:

1. ທຸກການກະທຳ ທີ່ລະເມີດຂໍ້ຫ້າມໃນແຈ້ງການສະບັບນີ້ ດ້ວຍການເຈດຕະນາ ຫຼື ບໍ່ເຈດຕະນາ ລ້ວນແຕ່ໄດ້ຖືກສຶກສາອົບຮົມ, ກ່າວເຕືອນ, ປັບໃໝຕາມສະຖານະການລະເມີດ ຫຼື ດຳເນີນຄະດີ ຕໍ່ຜູ້ກະທຳຜິດສ່ວນບຸກຄົນ, ກຸ່ມຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບ ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.

ຮູບ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ
2. ສຳລັບການຊື້-ຂາຍ, ການມີໄວ້ໃນຄອບຄອງໝາກກະໂພກ, ບັ້ງໄຟດອກ ທຸກປະເພດ ຫຼື ຈູດໝາກກະໂພກ, ບັ້ງໄຟດອກ ທຸກປະເພດ ຖ້າເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ, ຕຳຫຼວດກຸ່ມ, ປກສ ບ້ານ ກວດກາພົບເຫັນໃຫ້ຍຶດ ແລະ ທຳລາຍຖີ້ມ; ພ້ອມທັງນຳຕົວຜູ້ກະທຳຜິດ ມອບໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານສ້າງບົດບັນທຶກ ສຶກສາອົບຮົມ, ກ່າວເຕືອນ ແລະ ປັບໃໝຕາມລະບຽບຂອງບ້ານ.
3. ການປັບໃໝແຕ່ລະກໍລະນີ ໃຫ້ອີງໃສ່ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ 1323/ຈນວ, ລົງວັນທີ 21/12/2018 ຂອງທ່ານເຈົ້າຄອງນະຄອງຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ດຳລັດສະບັບເລກທີ 188/ນຍ, ລົງວັນທີ 03/7/2017 ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.

ຮູບ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ

Cr: https://fangkhao99laos.com

ລາຍການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ວີດີໂອແນະນໍາ