Zap Zeed EP.23 – Ting Phailavanh

ເກີດຫຍັງຂຶ້ນກັບ ຕິ່ງ ໄພລາວັນ ນັກຮ້ອງສຽງຫວານລະດັບຕຳນານຂອງລາວ ມາເບິ່ງກັນເລີຍກັບລາຍການ ແຊບຊີດ ໃນຮູບແບບໃໝ່!

ລາຍການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ