ລະວັງ! ຝຸ່ນ ພີເອັມ 2.5 ອັນຕະລາຍ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍ!

1. ຝຸ່ນ PM2.5 ແມ່ນຫຍັງ?
ຝຸ່ນ PM2.5 ແມ່ນຝຸ່ນລະອອງຂະໜາດນ້ອຍທີ່ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງນ້ອຍກວ່າ 2.5 ໄມຄອນ ຫຼື ນ້ອຍກວ່າເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງຜົມປະມານ 25 ເທົ່າ ມັນນ້ອຍຈົນສາມາດແພ່ເຂົ້າກະແສເລືອດ ແລະ ແຊກຊືມເຂົ້າອະໄວຍະວະຕ່າງໆໄດ້


2. ຜົນກະທົບຂອງ ຝຸ່ນ PM2.5.
ຖ້າສູດດົມຝຸ່ນ PM2.5 ໃນປະລິມານທີ່ຫຼາຍຈະເຮັດໃຫ້ເກີດອາການແສບດັງ,ແສບຕາ,ແສບຄໍ ແລະ ສ່ຽງເປັນໂລກກ່ຽວກັບທາງເດີນຫາຍໃຈ, ໂລກຜິວໜັງ, ໂລກຫົວໃຈ ແລະ ຫຼອດເລືອດ

3.ຝຸ່ນ PM2.5 ເກີດຈາກຫຍັງ?

ຝຸ່ນ PM2.5 ເກີດຈາາກຄວັນລົດ,ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ, ການກໍ່ສ້າງ, ການຈູດໄມ້ທຳລາຍປ່າ ແລະ ການລວມໂຕຂອງກາສໃນອາກາດ ໂດຍສະເພາະໃນຕອນເຊົ້າລະອອງຝຸ່ນຈະໜາແໜ້ນກວ່າປົກກະຕິ


4. ວິທີການປ້ອງກັນຈາກຝຸ່ນ PM2.5
1. ໃສ່ຜ້າປິດປາກປ້ອງກັນຝຸ່ນ ໃສ່ຜ້າປິດປາກໄວ້ເພື່ອປ້ອງກັນລະອອງຝຸ່ນກ່ອນອອກຈາກບ້ານທຸກຄັ້ງ
2. ຫຼີກລ້ຽງກິດຈະກຳກາງແຈ້ງ ຫາກຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ອອກໄປເຮັດກີດຈະກຳກາງແຈ້ງຄວນຫຼູດໄລຍະເວລາໃນການເຮັດກິດຈະກຳ ແລະ ໃສ່ຜ້າປິດປາກທຸກຄັ້ງໃນຂະນະທີ່ຢູ່ກາງແຈ້ງ
3. ກຽມຢາໃຫ້ພ້ອມ ສຳຫຼັບໃຜທີ່ມີອາການແພ້, ແພ້ງ່າຍ ຫຼື ໂລກພູມແພ້ ເຊັ່ນ ແພ້ຝຸ່ນ, ແພ້ອາກາດ ຄວນກຽມຢາແກ້ແພ້ຕິດໂຕໄວ້ສະເໝີ
4. ຄົນທີ່ມີກຸ່ມສ່ຽງບໍ່ຄວນອອກບ້ານ ກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ທີ່ອາດມີອາການແພ້ງ່າຍກວ່າຄົນປົກກະຕິໄດ້ແກ່: ຄົນສູງອາຍຸ, ເດັກນ້ອຍ, ຜູ້ຍິງທີ່ກຳລັງຖືພາ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີໂລກປະຈຳຕົວ ຫອບ,ຫືດ, ໂລກຜິວໜັງ,ໂລກຫົວໃຈ ບຸກຄົນເຫຼົ່ານີ້ຄວນຫຼີກລ້ຽງການອອກນອກບ້ານ
5. ຫາກມີອາການໃຫ້ຮີບປຶກສາແພດໝໍ ຫາກມີອາການຜິດປົກກະຕິກ່ຽວກັບລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈ, ຫາຍໃຈຟືດ ຄວນຮີບໄປພົບແພດໝໍດ່ວນ

ລາຍການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ວີດີໂອແນະນໍາ