ປະກາດ! ເສຍຄ່າທໍານຽມທາງປີ 2019 ບໍ່ໃຫ້ກາຍເດືອນມີນານີ້ ຖ້າກາຍຈະຖືກປັບໃໝ 40%-60%

ໄລຍະເວລາປົກກະຕິຂອງການເສຍຄ່າທຳນຽມທາງແມ່ນໄລຍະເວລານັບແຕ່ ເດືອນ ມັງກອນ ຮອດ ເດືອນ ມີນາ ຂອງທຸກໆປີ ເຊິ່ງເປັນໄລຍະເວລາທີ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ຜູ້ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ ຫຼື ນ້ຳໃຊ້ຍານພາຫະນະມີພັນທະເສຍຄ່າທຳນຽມທາງປະຈຳປີ ຖ້າບໍ່ເສຍຈະຖືກປັບໃໝຕາມລຸ່ມນີ້!

ສ່ວນກໍລະນີຄົນຊື້ລົດໃໝ່ ກໍ່ແມ່ນໃຫ້ອ່ານກໍລະນີຍົກເວັ້ນ ສະເພາະ 3 ເດືອນ ສຸດທ້າຍຂອງປີ ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ທ່ານໃດຈະຊື້ລົດ ລະຫວ່າງເດືອນ 10-11 ແລະ 12 ປີ 2019 ແມ່ນຈະບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າທາງປີ 2019, ແຕ່ຕ້ອງໄປເລີ່ມຈ່າຍປີ 2020 ພຸ້ນເດີ້

ຂອບໃຈຂໍ້ມຸນຈາກ: http://raosukunfung.com

ລາຍການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ວີດີໂອແນະນໍາ