ຄິດບວກແບບໃໝ່

ການຄິດບວກພຽງແຕ່ຢ່າງດຽວກໍ່ບໍ່ແມ່ນວ່າບໍ່ດີ ແຕ່ມັນກໍ່ບໍ່ພໍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາເຮັດຕາມເປົ້າໝາຍໄດ້ສຳເລັດ ເຮົາຕ້ອງເບິ່ງໂລກໃນແງ່ດີແລ້ວກໍ່ຄິດເຖິງອຸປະສັກທີ່ມັນຈະເກີດຂຶ້ນອີກດ້ວຍ ດຶງໂຕເອງໃຫ້ກັບມາໃນໂລກແຫ່ງຄວາມເປັນຈິງ
ການເບິ່ງສະຖານະການທັງສອງດ້ານ ທັ້ງຜົນທີ່ດີທີ່ເຮົາຄາດຫວັງ ແລະ ອຸປະສັກທີ່ມັນອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຄິດ ແລະ ເຮັດຕາມຄວາມເປັນຈິງໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ
ມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຄາດຫວັງຄວາມສຳເລັດ ມີກຳລັງໃຈ ແລະ ສາມາດເຮັດຕາມເປົ້າໝາຍ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ລືມທີ່ຈະຄິດຮອດອຸປະສັກທີ່ເກີດຂື້ນມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສຳເລັດ
ເຮົາສາມາດຝຶກການເບິ່ງເຫັນສະຖານະການທັງສອງດ້ານ ເພື່ອໃຫ້ເຮົາຄິດບວກ ແລະ ໃຫ້ເຮົາມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໂດຍເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປນີ້ WOOP
Wish ລະບຸສິ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ເກີດຂື້ນ
Outcome ຜົນລັບທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ເຮົາຄາດຫວັງ
Obstacle ນຶກເຖິງອຸປະສັກທີ່ເກີດຂື້ນ
Plan ວາງແຜນຈັດການກັບອຸປະສັກ
ການສຶກສາພົບວ່າການຄິດບວກແບບ WOOP ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮັດຕາມເປົ້າໝາຍໄດ້ສຳເລັດເຖິງ 80%.
ຕົວຢ່າງເຊັ່ນອຸປະສັກຂອງຄົນທີ່ໄປສຳພາດວຽກຄື: ຂາດຄວາມໝັ່ນໃຈ ດັ່ງນັ້ນເຮົາກໍ່ຕ້ອງຮູ້ຈັກວາງແຜນຮັບມີສະຖານະການ ເຊັ່ນ: ກ່ອນສຳພາດ ຖ້າຮູ້ສຶກບໍ່ໝັ່ນໃຈກໍ່ໃຫ້ເຕືອນຕົວເອງວ່າເຮົາມີຄວາມສາມາດພໍທີ່ຈະເຮັດໄດ້


ການຄິດບວກແບບ WOOP ເຮັດໃຫ້ເຮົາປະສົບຄວາມສຳເລັດໄດ້ງ່າຍ ໂດຍການເຕືອນຕົວເອງ ແລະ ຖາມຕົວເອງວ່າແມ່ນຫຍັງທີ່ມັນຂັດຂວາງທີ່ໃຫ້ເຮົາເຮັດຕາມເປົ້າໝາຍບໍ່ສຳເລັດ.

Cr: minimore.com

ລາຍການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ວີດີໂອແນະນໍາ