Zap Zeed EP.22 – Tar Apacts

ມາທຳຄວາມຮູ້ຈັກກັບອ້າຍ ຕ້າ ແອແພັກ ກັບສາຍາເຈົ້າພໍ່ແຫ່ງວົງການ ແລະ ຫຼາຍໆເລື່ອງດຣາມ້າຂອງລາວທຸກເລື່ອງໃນນີ້ ແຊບຊີດ ວາໄລຕີ້