Zap Zeed EP.20 – Ther Una

ສະບາຍດີ… ພີເພີ! ເທັບນີ້ຈະມາສຳພາດກັບຜູ້ຊາຍທີ່ຂຶ້ນຊື່ວ່າ ເຈົ້າພໍ່ຜູ້ໄທ ເທິ ຢູນາ ເວົ້າໄດ້ເລີຍວ່າບໍ່ມີໃຜບໍ່ຮູ້ຈັກລາວ ແຕ່ຖ້າທ່ານຢາກຮູ້ຈັກຜູ້ຊາຍຄົນນີ້ແທ້ໆຕ້ອງເບິ່ງຄລິບນີ້!

ລາຍການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ