ກະແສ EP.19 – ໝົດໂຕເຈົ້າລາຄາເທົ່າໃດ?

ໝົດໂຕທ່ານລາຄາເທົ່າໃດ? ມື້ນີ້ພວກເຮົາຈະມາເລາະຖາມວ່າເຄື່ອງນຸ່ງທີ່ທ່ານນຸ່ງຢູ່ນີ້ທັງໝົດລາຄາເທົ່າໃດ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຖາມໄວລຸ້ນເດີ້ ເຮົາຈະມາຖາມ ຜູ້ອາວຸໂສ ຈະເປັນແນວໃດມາເບິ່ງກັນ!

ລາຍການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ