Google ປ່ອຍອັບເດດ Android 9 ໃນຊື່ຂອງ Android Pie


ຫຼັງຈາກທີ່ Google ໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ທົດສອບໄປໃນໄລຍະນຶ່ງແລ້ວ ໃນທີ່ສຸດ Google ກໍໄດ້ປ່ອຍ Android 9 ຢ່າງເປັນທາງການໃນຊື່ Android Pie

ຄຸນນະສົມບັດໃໝ່ທີ່ເຮົາຈະໄດ້້ເຫັນໃນ Android Pie ມີ:

Adaptive Battery: ລະບົບຈັດການພະລັງງານແບບອັດສະລິຍະທີ່ຈະຮູ້ວ່າເຮົາມັກໃຊ້ແອັບໃດຫຼາຍ ຫຼື ນ້ອຍ ແລະ ຕັດການໃຊ້ພະລັງງານທີ່ບໍ່ຈຳເປັນອອກເພື່ອໃຫ້ ແບັດເຕິຣີຢູ່ໄດ້ດົນຂຶ້ນ

  • App Actions: ເອີ້ນວ່າແມ່ນລະບົບຈົດຈຳການໃຊ້ງານຂອງຜູ່ໃຊ້ ບໍ່ວ່າເຮົາຈະເຂົ້າໃຊ້ແອັບໃດ ຫຼື ສຽບຫູຟັງກໍຈະມີຕົວເລືອກຂຶ້ນມາໃຫ້ໃຊ້ງານເປັນຕົ້ນ
  • New Navigation: ລະບົບສັ່ງການການນຳທາງແບບໃໝ່ ແບບເກົ່າແມ່ນມີຢູ່ 3 ປຸ່ມທາງລຸ່ມ ຕອນນີ້ເຫຼືອພຽງແຕ່ 2 ປຸ່ມຄືປຸ່ມໜ້າຫຼັກ (Home) ແລະ ປຸ່ມຍ້ອນກັບ ສໍາລັບໃນການເປີດ Multitasking ສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍການລາກປຸ່ມໂຮມຂຶ້ນມາແທນ
  • New Notification: ໜ້າຕາການແຈ້້ງເຕືອນແບບໃໝ່ ອອກແບບປຸ່ມລັດໃຫ້ເປັນວົງມົນ ແລະ ສາມາດຕອບຂໍ້ຄວາມຜ່ານການແຈ້ງເຕືອນຫຼັກໄດ້ແລ້ວ
  • Digital Wellbeing: ເປັນລະບົບຈັດການການໃຊ້ງານແອັບພລິເຄຊັນຂອງຜູ່ໃຊ້ບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ງານ ໂທລະສັບເກີິນຄວາມຈຳເປັ

    • ສຳລັບຜູ່ໃຊ້ງານອຸປະກອນ Pixel ຂອງ Google ສາມາດອັບເດດໄດ້ເລີຍຜ່ານລະບົບອັບເດດຂອງໂຕເຄື່ອງ.

    ທີ່ມາ: Beartai

ລາຍການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ວີດີໂອແນະນໍາ