ຈຳເປັນບໍ່ທີ່ຕ້ອງມີ ວັນອານາໄມໂລກ?

ເປັນຫຍັງຕ້ອງມີວັນອານາໄມໂລກ?

ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ໄດ້ເກີດຂຶ້ນເມື່ອ 10 ປີກ່ອນໃນປະເທດ ເອສໂຕເນຍ ເມື່ອ 4% ຂອງປະຊາກອນອອກມາເຮັດຄວາມສະອາດປະເທດທີ່ຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອຢ່າງຜິດກົດຫມາຍພຽງໃນເວລາຊົ່ວໂມງກວ່າໆ


ສິ່ງນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຈິນຕະນາການຂອງຜູ້ຄົນທົ່ວໂລກໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈໃນການປະຕິບັດຕາມຫຼັກການດຽວກັນຄື: ‘ໜຶ່ງປະເທດໃນໜຶ່ງວັນ’ ເຊິ່ງມີເຖິງ 150 ປະເທດທົ່ວໂລກທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນໂຄງການນີ້.

ໃນວັນທີ 15 ກັນຍາ ອາສາສະໝັກ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມທົ່ວໂລກຈະມາໂຮມໂຕກັນເພື່ອກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອຂອງໂລກຂອງພວກເຮົາ, “ຄື້ນສີຂຽວ” ທີ່ມີປະສິດທິພາບຈະເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນໃນນິວຊີແລນແລະສິ້ນສຸດລົງໃນອີກ 36 ຊົ່ວໂມງ ທີ່ ຮາວາຍໂດຍມີຜູ້ຄົນເປັນລ້ານເຮັດວຽກໂດຍມີເປົ້າໝາຍດຽວກັນຄືດາວເຄາະທີ່ສະອາດແລະມີສຸຂະພາບດີ.

ລາຍການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ວີດີໂອແນະນໍາ