Whatsapp ປັບເງື່ອນໄຂ ສົ່ງຕໍ່ຂໍ້ຄວາມໄດ້ສູງສຸດ 20 ຄົນ ເພຶ່ອລົດການກະຈາຍຂ່າວປອມ

Whatsapp ປະກາດປ່ຽນແປງວິທີການສົ່ງຕໍ່ຂໍ້ຄວາມ ຫຼັ້ງເກີດບັນຫາຂ່າວປອມແຜ່ລະບາດໃນ Whatsapp ໂດຍ Whatsapp ປະກາດປັບການສົ່ງຕໍ່ຂໍ້ຄວາມ (Forward) ໃຫ້ສາມາດສົ່ງໃນແຕ່ລະຄັ້ງໄດ້ສູງສຸດ ເຫຼືອ 20 ຄົນ ຈາກແບບເກົ່າທີ່ໄດ້ສົ່ງໄດ້ 250 ຄົນ ມີຜົນກັບຜູ້ໃຊ້ທົ່ວໂລກ ແລະ ສະເພາະໃນອິນເດຍ ສາມາດສົ່ງໄດ້ສູງສຸດ 5 ຄົນຕໍ່ຄັ້ງ

Whatsapp ຍອມຮັບວ່າວິທີການແບບນີ້ອາດບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ແກ້ບັນຫາຂ່າວປອມໄດ້ຢ່າງສົມບູນ ເຫດຜົນໜື່ງກໍເພາະ Whatsapp ມີການເຂົ້າລະຫັດຂໍ້ຄວາມທັງໝົດ ແຕ່ກໍ່ຈະຊ່ວຍລົດຄວາມໄວຂອງຂ່າວໄດ້ລະດັບໜື່ງ

ທີ່ມາ: blognone

ລາຍການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ວີດີໂອແນະນໍາ