ກິນຂອງຫວານກ່ອນນອນມີຜົນເສຍແນວໃດ

1.ນໍ້າໜັກຂື້ນງ່າຍ

ເພາະມັນຈະເຮັດລະບົບເຜົາຜານໃນຮ່າງກາຍເຜົາຜານແຄລໍລີທີກິນເຂົ້າໄປບໍ່ໜົດ ແລະນໍ້າຕານຈະກາຍເປັນໄຂມັນເກາະຕາມຕົ້ນແຂນແລະຕົ້ນຂາ.
2. ເພີ້ມນໍ້າຕານໃນເລືອດ

ໂດຍສະເພາະຄົນທີເປັນເບົາຫວານ ຫລືແມ້ແຕ່ຜູ້ທີ່ມີນໍ້າຕານປົກກະຕິ ຫາກິນຂອງຫວານກ່ອນນ່ອນເປັນປະຈຳກໍ່ຈະມີຄວາມສ່ຽງເປັນເບົາຫວານໄດ້ເຊັ່ນກັນ
3. ນອນຫລັບຢາກ ຫລື ຈະເຮັດນອນບໍ່ຫລັບ

ເພາະຖ້າກິນລົງໄປກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ກະເພາະອາຫານເຮັດວຽກໜັກ ຈຶ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ນອນບໍ່ຫລັບເພາະກະເພາະອາຫານຍັງຄົງຕ້ອງເຮັດວຽກຢູ່ ສຸດທ້າຍຮ່າງກາຍກໍ່ພັກຜ່ອນບໍ່ພຽງພໍ.
4. ຜິວພັນບໍ່ງາມ ເຖົ້າໄວ

ເພາະເມື່ອເວລານອນບໍ່ຫລັບ ຫລື ຫລັບບໍ່ສະນິດ ຄໍລະເຈນ ແລະ ອີລາດຕີນຖືກທຳລາຍ ສົ່ງຜົນໃຫ້ຮ່າງການເຊື່ອມສະພາບ ເຖົ້າໄວ.
5. ທ້ອງອືດ

ຫາກຂອງຫວານທີກິນເຂົ້າໄປ ເປັນໄຂມັນ ເຊັ່ນ ກະທິ ນໍ້າອັດລົມ ກໍ່ຈະມີໂອກາດທີຈະເຮັດໃຫ້ເປັນທ້ອງອືດໄດ້ງ່າຍເກີດອາການກົດໄຫລ່ຍ້ອຍ.

ລາຍການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ວີດີໂອແນະນໍາ