Instagram ເປິດໂຕ IGTV ອັບໂຫຼດວິດີໂອໄດ້ດົນກວ່າ 1 ຊົ່ວໂມງ

Instagram ໄດ້ເປິດໂຕ ແອັບໃໝ່ IGTV ສຳຫຼັບເບິ່ງວິດີໂອທີ່ມີຂະໜາດຄວາມຍາວໂດຍສະເພາະ ໂດຍຜູ່ໃຊ້ງານສາມາດເບິ່ງ IGTV ໄດ້ທັງຜ່ານແອັບແຍກ IGTV ຫຼື ເບິ່ງໃນແອັບ Instagram ເດີມກໍໄດ້

ຄຸນນະສົມບັດຂອງ IGTV ຄືມັນຈະເຮັດໃຫ້ຜູ່ໃຊ້ຮູູ້ສຶກຄືເບິ່ງໜັງຢູ່ ແບບບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຊອກຫາເນຶ້ອຫາ ແຕ່ມີລະບົບຄົ້ນຫາ ທີ່ຈັດຕົວເລືອກມາໃຫ້ທັງ Follow, For You, Popular ແລະ Continue Watching ໃນໜ້າໂປຣຟາຍຂອງແຕ່ລະຄົນທີ່ມີການສ້າງ IGTV ຈະມີຊ່ອງສະແດງໃຫ້ໄດ້ເຂົ້າເບິ່ງເພິ່ມຂື້ນມານຳ ທັງນີ້ການອັບໂຫຼດ ວິດີໂອສຳຫຼັບ IGTV ເຮັດໄດ້ຜ່ານແອັບ ແລະ ຜ່ານໜ້າເວບ

IGTV ຈະເປິດໃຫ້ໃຊ້ງານກັບຜູ່ໃຊ້ທຸກຄົນໃນໄວໆນີ້ ທັງ ios ແລະ Android

ທີ່ມາ: Blognone

ລາຍການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ວີດີໂອແນະນໍາ