Capcom ໄດ້ປ່ອຍ Trailer ແລະ ຕົວຢ່າງ ເກມ Resident Evil 2 Remake ແລ້ວ


ຫຼັງຈາກທີ່ເຄີຍມີປະກາດ remake ເກມ Resident Evil 2 ຕັ້ງແຕ່ປີ 2015 ແລ້ວຂ່າວກໍງຽບໄປ. ໃນງານ E3 ປີນີ້ທາງ Capcom ໄດ້ປ່ອຍ Trailer ພ້ອມ demo ເກມຂອງ Resident Evil 2 Remake ເຊິ່ງຜູ່ຫຼິ້ນ ສາມາດເລຶອກຫຼິ້ນໄດ້ທັງ Claire Redfield ແລະ Leon Kennedy ໃນເມືອງ Racoon City ເຊັ່ນເຄີຍ

ການປ່ຽນແປງໃໝ່ຈາກພາກທຳອິດກໍໜ້າຈະແມ່ນ ມຸມມອງຂອງເກມ ຈາກແຕ່ກ່ອນທີ່ເປັນມຸມຈາກກ້ອງວົງຈອນປິດ ມາເປັນ Third-Person Over-the-Shoulder. ໂດຍ Resident Evil 2 Remake ຈະລົງທັງ PS4 ແລະ Xbox One (ແລະ ຄາດວ່າ PC ໃນ Steam ນຳ). ວາງຈຳໜ່າຍ ທີ 25 ມັງກອນ 2019 ເປີດໃຫ້ຈອງແລ້ວຕອນນີ້.

https://www.youtube.com/watch?v=xtxJtQa6VSw

ລາຍການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ວີດີໂອແນະນໍາ