28 ທະນາຄານທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ແຕ່ລະທະນາຄານມີຊັບສິນລວມຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານໆຫຼຽນ ($1000,000,000,000)

28 ທະນາຄານທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ແຕ່ລະທະນາຄານມີຊັບສິນລວມຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານໆຫຼຽນ ($1000,000,000,000)

 

 

ໃນແຕ່ລະປີ S&P Global Intelligence ຈະເປີດເຜີຍບັນດາທະນາຄານຕ່າງໆທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສູດໃນໂລກ ເຊິ່ງປະເມີນຄ່າຈາກ ຊັບສິນຂອງແຕ່ລະທະນາຄານ ແລະທະນາຄານທີ່ຕິດອັນດັບຫຼາຍກວ່າໝູ່ກໍເປັນຂອງໃຜໄປບໍ່ໄດ້ ນອກຈາກປະເທດຈີນນີ້ເອງ.

S&P Global Intelligence ໄດ້ຈັດອັນດັບ 28 ທະນາຄານທີ່ມີຊັບສິນຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານໆຫຼຽນໃນທົ່ວໂລກ ທັງໃນ ອາຊີ, ອາເມຣິກາເໜືອ ແລະ ເອີຣົບ.

ທະນາຄານໃນອາຊີຍັງຄົງຕິດອັນດັບຫຼາຍກວ່າໝູ່ ແລະໜ້າຈະມາຕິດທ໊ອບເປັນສ່ວນຫຼາຍເລີຍ.

ມາເບິ່ງກັນວ່າ ຈະມີທະນາຄານໃດແດ່…ເລີ່ມ!!!

 1. ທະນາຄານ UniCredit, ປະເທດອີຕາລີ— ມູນຄ່າຊັບສິນລວມ $1.004 ລ້ານໆຫຼຽນ.

  27. ທະນາຄານ The Norinchukin Bank, ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ — ມູນຄ່າຊັບສິນລວມ $1.006 ລ້ານໆຫຼຽນ.

  26. ທະນາຄານ ING Group, ປະເທດເນເທີແລນ — ມູນຄ່າຊັບສິນລວມ $1.02 ລ້ານໆຫຼຽນ

  25. ທະນາຄານ Toronto-Dominion Bank, ປະເທດການາດາ — ມູນຄ່າຊັບສິນລວມ $1.03 ລ້ານໆຫຼຽນ
  24. ທະນາຄານ Royal Bank of Canada, ປະເທດການາດາ — ມູນຄ່າຊັບສິນລວມ $1.04 ລ້ານໆຫຼຽນ

  23. ທະນາຄານ Lloyds Banking Group, ປະເທດລາຊະອານາຈັກອັງກິດ — ມູນຄ່າຊັບສິນລວມ $1.1 ລ້ານໆຫຼຽນ.

  22. ທະນາຄານ Postal Savings Bank of China, ປະເທດຈີນ — ມູນຄ່າຊັບສິນລວມ $1.385 ລ້ານໆຫຼຽນ.

  21. ທະນາຄານ Bank of Communications, ປະເທດຈີນ — ມູນຄ່າຊັບສິນລວມ $1.39 ລ້ານໆຫຼຽນ.

  20. ທະນາຄານ Groupe BPCE, ປະເທດຝຣັ່ງ — ມູນຄ່າຊັບສິນລວມ $1.51 ລ້ານໆຫຼຽນ

  19. ທະນາຄານ Societe Generale, ປະເທດຝຣັ່ງ — ມູນຄ່າຊັບສິນລວມ $1.5311 ລ້ານໆຫຼຽນ

  18. ທະນາຄານ Barclays, ປະເທດລາຊະອານາຈັກອັງກິດ — ມູນຄ່າຊັບສິນລວມ $1.5317 ລ້ານໆຫຼຽນ

  17. ທະນາຄານ Mizuho Financial Group, ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ — ມູນຄ່າຊັບສິນລວມ $1.72 ລ້ານໆຫຼຽນ.

  16. ທະນາຄານ Banco Santander, ປະເທດສະເປນ — ມູນຄ່າຊັບສິນລວມ $1.74 ລ້ານໆຫຼຽນ

  15. ທະນາຄານ Deutsche Bank, ປະເທດເຢຍລະມັນ — ມູນຄ່າຊັບສິນລວມ $1.77 ລ້ານໆຫຼຽນ

  14. ທະນາຄານ Sumitomo Mitsui Financial Group, ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ — ມູນຄ່າຊັບສິນລວມ $1.78 ລ້ານໆຫຼຽນ

  13.ທະນາຄານ Citigroup, ປະເທດສະຫະລັດອາເມຣິກາ — ມູນຄ່າຊັບສິນລວມ $1.84 ລ້ານໆຫຼຽນ

  12. ທະນາຄານ Japan Post Bank, ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ — ມູນຄ່າຊັບສິນລວມ $1.87 ລ້ານໆຫຼຽນ

  11. ທະນາຄານ Wells Fargo, ປະເທດສະຫະລັດອາເມຣິກາ — ມູນຄ່າຊັບສິນລວມ $1.95 ລ້ານໆຫຼຽນ

  10. ທະນາຄານ Credit Agricole, ປະເທດຝຣັ່ງ — ມູນຄ່າຊັບສິນລວມ $2.12 ລ້ານໆຫຼຽນ

  9. ທະນາຄານ Bank of America, ປະເທດສະຫະລັດອາເມຣິກາ — $2.28 ລ້ານໆຫຼຽນ

  8. ທະນາຄານ BNP Paribas, ປະເທດຝຣັ່ງ — ມູນຄ່າຊັບສິນລວມ $2.36 ລ້ານໆຫຼຽນ

  7. ທະນາຄານ HSBC, ປະເທດລາຊະແານາຈັກ — ມູນຄ່າຊັບສິນລວມ $2.52 ລ້ານໆຫຼຽນ

  6. ທະນາຄານ JPMorgan Chase, ປະເທດສະຫະລັດອາເມຣິກາ — ມູນຄ່າຊັບສິນລວມ $2.53 ລ້ານໆຫຼຽນ

  5. ທະນາຄານ Mitsubishi UFJ Financial, ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ — ມູນຄ່າຊັບສິນລວມ $2.79 ລ້ານໆຫຼຽນ

  4. ທະນາຄານ Bank of China, ປະເທດຈີນ — ມູນຄ່າຊັບສິນລວມ $2.99 ລ້ານໆຫຼຽນ

  3. ທະນາຄານ Agricultural Bank of China, ປະເທດຈີນ — ມູນຄ່າຊັບສິນລວມ $3.24 ລ້ານໆຫຼຽນ

  2. ທະນາຄານ China Construction Bank, ປະເທດຈີນ — ມູນຄ່າຊັບສິນລວມ $3.40 ລ້ານໆຫຼຽນ

  1. ທະນາຄານ Industrial & Commercial Bank of China, ປະເທດຈີນ — $4.00 ລ້ານໆຫຼຽນ

  ທີ່ມາ: http://www.businessinsider.com/biggest-banks-in-the-world-2018

 

ລາຍການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ວີດີໂອແນະນໍາ