ໃຜທີ່ອາຍຸ 24 ປີ ນີ້ຄືສິ່ງທີ່ເຈົ້າຄວນ “ຢຸດເຮັດໄດ້ແລ້ວ”

ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີກັບເຈົ້າ ຖ້າຫາກວ່າ ເຈົ້າກຳລັງກ້າວເຂົ້າສູ່ 24. ເຈົ້າອາດຈະບອກວ່າ ເຈົ້າຍັງເປັນເດັກນ້ອຍຢູ່ ແຕ່ໄວນີ້ເປັນໄວທີ່ເຂົ້າສູ່ການເປັນຜູ້ໃຫຍ່ເຕັມໂຕແລ້ວ ເຈົ້າເຄີຍຄິດບໍ່ວ່າ ຈະປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງຕົວເອງໃຫ້ດີຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດ? ຖ້າເຈົ້າຄິດ ຊັ້ນມາລອງເລີ່ມຈາກ ການຢຸດເຮັດ 9 ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ກັນກ່ອນດີກວ່າ.

  1. ເຊົາແຕ່ໂຕຕາມໃຈໂຕເອງ

ເມື່ອຕອນທີ່ເຮົາຍັງເປັນໄວລຸ້ນ ເຮົາອາດຈະຊື້ໂສ້ງເສື້ອຫຼາຍໆຢ່າງ ຫຼາຍໆສິສັນ ເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ປ່ຽນໄປຕາມກະແສຢູ່ຕະຫຼອດ ແຕ່ເມື່ອເຮົາເລີ່ມເປັນຜູ້ໃຫຍ່ໄວເຮັດວຽກເຮັດການ ມັນເປັນເວລທີ່ເຮົາຈະຕ້ອງຄິດຢ່າງຈິງຈັງຫຼາຍຂຶ້ນກ່ຽວກັບການແຕ່ງໂຕເຮົາ ເພາະສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ພາບລັກສະນະ ແລະຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງເຮົາອີກ. ດັ່ງນັ້ນ, ການແຕ່ງກາຍຂອງເຈົ້າຄວນຈະແຕ່ງໃຫ້ເໝາະສົມກັບກາລະເທສະ ເວົ້າອີກກໍຄື ໃຫ້ຖືກກັບໂອກາດ ແລະສະຖານທີ່ນັ້ນລະ.

  1. ເຊົາສົນໃຈວ່າຄົນອື່ນຈະຄິດແບບໃດກັບໂຕເຈົ້າ

ເປັນເລື່ອງທໍາມະດາທີ່ມະນຸດຈະຄິດວ່າ ຄົນອື່ນຈະຄິດແນວໃດກັບໂຕເອງ ແລະກໍຄົງບໍ່ມັກໃຫ້ຄົນອື່ນມາຕັດສິນ ຫຼືຕໍານິວິຈານໃຫ້ຕົວເຮົາໃນທາງທີ່ບໍ່ດີ. ແຕ່ການກັງວົນກັບການທີ່ຄົນອື່ນຈະຄິດແນວໃດກັບເຮົາຫຼາຍເກີນໄປ ກໍອາດຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ຈິດໃຈຂອງເຮົາເອງໄດ້ ຫຼຶອາດເຮັດໃຫ້ເຮົາລືມຄວາມຝັນ ແລະຄວາມທະເຍີທະຍານຂອງເຮົາລົງໄດ້. ເພາະແບບນັ້ນເອງ ຄໍາແນະນໍາທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບຂໍ້ນີ້ກໍຄື ເຮົາຕ້ອງເຄົາລົບການຕັດສິນໃຈຂອງຕົວເອງເປັນຫຼັກກ່ອນທີ່ຈະເລືອກຮັບຟັງຄວາມຄິດເຫັນຂອງຄົນອື່ນ.

  1. ເຊົາໂທດພໍ່ແມ່

ແນ່ນອນວ່າ ບໍ່ມີພໍ່ແມ່ຄົນໃດທີ່ສົມບູນແບບ ຫຼາຍເທື່ອເລີຍທີ່ເຮົາອາດຈະມັກໂທດພໍ່ແມ່ທີ່ເປັນສາເຫດໃຫ້ເກີດເລື່ອງນັ້ນນີ້ ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ການຖືໂທດພວກທ່ານ ຈັ່ງໃດກໍບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຫຍັງດີຂຶ້ນ ແຖມຍັງເຮັດໃຫ້ຄວາມສໍາພັນໃນຄອບຄົວບໍ່ດີລົງໄປອີກ. ສິ່ງທີ່ເຮົາຄວນຄິດກໍຄື ຊີວິດນັ້ນແສນສັ້ນ ເຊົາໂທດພວກທ່ານ ແລ້ວກັບມາສ້າງຄວາມສຸກໃຫ້ກັບພວກທ່ານທັງສອງກັນດີກວ່າ.

  1. ເຊົາຍຶດຕິດກັບຄວາມຫວັງ ຄວາມຝັນເກົ່າໆ

ເຈົ້າເຄີຍຜິດຫວັງກັບເລື່ອງເກົ່າໆຊໍ້າໆຫຼາຍໆເທື່ອບໍ່? ມັນຈະດີກວ່າທີ່ເຮົາຈະປ່ອຍວາງມັນ ມັນອາດເຖິງເວລາແລ້ວ ທີ່ຈະຄິດໃໝ່ ແລ້ວເລີ່ມເຮັດໃໝ່ ການກ້າວໄປສູ່ເປົ້າໝາຍໃໝ່ ທີ່ໄກກວ່າ ແລະມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ຫຼາຍກວ່າ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ເຈົ້າຖິ້ມອຸດົມການເຈົ້າດອກ.

  1. ເຊົາເຮັດໂຕບໍ່ສົນກັບເງິນກັບຄໍາ

ສອງສາມປີທີ່ຜ່ານມາ ເຈົ້າອາດຈະບໍ່ຄິດເຖິງເລື່ອງກ່ຽວກັບສະຖານະທາງການເງິນຂອງເຈົ້າເລີຍ ແຕ່ຕອນນີ້ ມັນເຖິງເວລາແລ້ວ ທີ່ເຈົ້າຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ ແລະຈັດສັນປັນສ່ວນຕ່າງໆ ພ້ອມທັງວາງແຜນການເງິນທັງໄລຍະສັ້ນ ແລະໄລຍະຍາວຂອງເຈົ້າໄດ້ແລ້ວ.

  1. ເຊົາເປັນຄົນດີເກີນໄປ

ຢຸດຊື່ນຊົມ ຫຼືໃຈດີກັບຄົນອື່ນຈົນເກີນເຫດ ເມື່ອເຈົ້າຢູ່ໃນໄວນີ້ ເຈົ້າຄວນຈະຄິດເຖິງຂີດຈໍາກັດ ແລະຄວາມສາມາດຂອງເຈົ້າໄດ້ແລ້ວ. ຈົ່ງຮຽນຮູ້ທີ່ຈະປະຕິເສດສິ່ງທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນອອກໄປ ເພື່ອເປັນກ້າວທໍາອິດ ໃນການເຕີບໂຕເປັນຜູ້ໃຫຍ່ຂອງເຈົ້າເອງ.

  1. ເຊົາເສຍເວລາສ່ວນໃຫຍ່ໄປກັບອິນເຕີເນັດ ທີ່ບໍ່ກໍ່ປະໂຫຍດຫຍັງ

ສູ່ມື້ນີ້ ເບິ່ງຄືວ່າຊີວິດຂອງຄົນສ່ວນໃຫຍ່ຈະໝົດໄປກັບການຫຼິ້ນເນັດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຫາຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ຫຼືແມ້ກະທັ້ງການຕິດຕໍ່ສື່ສານທາງສັງຄົມອອນໄລນ໌ ແລະສ່ວນຫຼາຍ ເຮົາມັກຈະເສຍເວລາໄປກັບການເບິ່ງກະແສສັງຄົມອອນໄລນ໌ໄປແບບທີ່ເຮົາບໍ່ຮູ້ໂຕ. ຖ້າເຈົ້າຍັງໃຊ້ອິນເຕີເນັດໃຫ້ເປັນໂຕດູດເງິນຂອງເຈົ້າອອກຈາກກະເປົາ ແທນທີ່ຈະດູດເງິນເຂົ້າກະເປົາແລ້ວ ເຈົ້າຄວນຢຸດ ແລະຜ່ອນໆລົງໄດ້ແລ້ວ.

  1. ເຊົາທໍາຮ້າຍສຸຂະພາບໂຕເອງ

ຊີວິດການຄືນສ່ວນໃຫຍ່ຈະທໍາລາຍສຸຂະພາບຂອງເຈົ້າໄປໂດຍທີ່ບໍ່ຮູ້ໂຕ ເຊັ່ນການນອນເດິກ ການດື່ມສິ່ງມຶນເມົາຫຼາຍເກີນໄປ ການກິນອາການຕາມໃຈ. ໄວນີ້ຈະຍັງເປັນໄວທີ່ຮ່າງການຂອງເຈົ້າແຂງແຮງດີຢູ່ ແຕ່ຖ້າເຮົາມາເຮັດໃຫ້ມັນຊຸດໂຊມໄວໄປ ມັນກໍອາດຈະສົ່ງຜົນຮ້າຍໃນໄລຍະຍາວໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ ເຮົາຄວນເລີ່ມອອກກໍາລັງກາຍ ກິນອາການເພື່ອສຸຂະພາບ ແລະຈໍາກັດເວລາອອກປາຕີ້ກາງຄືນຂອງໂຕເອງໄດ້ແລ້ວ.

  1. ເຊົາເປັນຄົນທີ່ບໍ່ມີລະບຽບໄດ້ແລ້ວ

ເຈົ້າເຄີຍເສຍເວລາເປັນເວລາຕັ້ງຫຼາຍຊົ່ວໂມງກັບການຊອກຫາສິ່ງຂອງບໍ່ ບໍ່ວ່າຈະເປັນກະເປົາເງິນ ໂທລະສັບ ຫຼືກະແຈລົດແບບນີ້ ການກ້າວສູ່ໄວຜູ້ໃຫຍ່ກໍມີເລື່ອງທີ່ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຫຼາຍພໍຢູ່ແລ້ວ ດັ່ງນັ້ນ ນັບແຕ່ນີ້ໄປ ມາເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງເຈົ້າມີຄວາມເປັນລະບຽບຫຼາຍຂຶ້ນດີບໍ່? ເພາະມັນບໍ່ມີຫຍັງເຮັດໃຫ້ເຈົ້າເປັນຜູ້ໃຫຍ່ໄດ້ດີເທົ່າກັບການເຮັດຕົວໃຫ້ມີລະບຽບແບບແຜນອີກແລ້ວ.

Source : Lifehack

ລາຍການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ວີດີໂອແນະນໍາ