ດ້ວຍສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າເປັນຄົນມັກຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ໆຕະຫຼອດເວລາ

ການສຶກສາຈົບລົງເມື່ອຕອນທີ່ເຮົາຮຽນຈົບ ແຕ່ການຮຽນຮູ້ບໍ່ມີມື້ຈົບ ແລະເຮົາທຸກຄົນເລີ່ມໃໝ່ໄດ້ສະໝີ.

ການຮຽນຮູ້ບໍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໂດຍອັດຕະໂນມັດຈາກສິ່ງທີ່ຢູ່ອ້ອມຕົວເຮົາ ແຕ່ເປັນການເກັບກ່ຽວຄວາມຮູ້ຈາກສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນອ້ອມຕົວເຮົາໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ເຊິ່ງມັນບໍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນເອງແບບອັດຕະໂນມັດ ເພາະຖ້າເປັນແບບນັ້ນ ພວກເຮົາຄືຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ສິ່ງຕ່າງໆ ແລະເກັ່ງກວ່າຫຼາຍໆຄົນໄປແລ້ວ. ການຮຽນຮູ້ຕ້ອງອາໄສຄວາມຕັ້ງໃຈ ແລະໃສ່ໃຈຢ່າງແຮງກ້າ ດັ່ງນັ້ນ, ເຈົ້າຈຶ່ງເບິ່ງຊີວິດວ່າຊີວິດກໍເປັນຄືກັບຫ້ອງທົດລອງສ່ວນຕົວຂອງເຈົ້າ.

ເຈົ້າບໍ່ສາມາດຖ້າໃຫ້ຄໍາຕອບເກີດຂຶ້ນມາເອງ ແຕ່ເຈົ້າຕ້ອງອອກໄປຊອກຫາມັນຈາກສິ່ງທີ່ອ້ອມຕົວເຮົາ ເຈົ້າບໍ່ສາມາດຮຽນໃນເວລາທີ່ຢາກຮຽນເທົ່ານັ້ນ ແລະຕ້ອງບໍ່ເລືອກສະເພາະສິ່ງທີ່ເຈົ້າຢາກຮູ້ເທົ່ານັ້ນ ເພາະຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະຮຽນຮູ້ກັບຄວາມຫວັງທີ່ຈະຮູ້ນັ້ນ ມັນແຕກຕ່າງກັນ.

ການເປັນຄົນຄົນຮັກການຮຽນຮຽນຮູ້ ຄືການທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຊີວິດ ທັງດີ ແລະບໍ່ດີ ແລະບາງເທື່ອກໍຕ້ອງຮຽນຮູ້ບົດຮຽນເກົ່າຊໍ້າມາຊໍ້າໄປຫຼາຍຮອບອີກ.

ການຮຽນຮູ້ມາຈາກຄວາມສົງໄສ ແລະຄວາມຕັ້ງໃຈໃນການຊອກຫາຄໍາຕອບນັ້ນ ຈົ່ງຖາມຈົນກວ່າເຈົ້ທຈະໄດ້ຮູ້ຄໍາຕອບ ເພື່ອພັດທະນາຕົວເອງໃຫ້ດີທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້ ລອງຕັ້ງຄໍາຖາມປະມານວ່າ

“ເຈົ້າລອງອະທິບາຍເລື່ອງນີ້ອີກໄດ້ບໍ່?

“ຂ້ອຍບໍ່ແນ່ໃຈວ່າຂ້ອຍເຂົ້າໃນມັນຖືກຫຼືບໍ່…ເຈົ້າລອງທວນຄືນອີກເມື່ອໜຶ່ງແດ່?

 

ແລະ 22 ວິທີນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າມີໄຟ ທີ່ຈະຮຽນຮູ້ສິ່ງຕ່າງໆສະເໝີ ແລະຕະຫຼອດເວລາ…

 1. ໝັ່ນຈົດບັນທຶນສັ້ນໆ ເວລາອ່ານໜັງສື
 2. ພະຍາຍາມເປັນທີ່ປຶກສາ ຫຼືຜູ້ຊ່ວຍສອນຄວາມຮູ້ໃຫ້ຄົນອື່ນ
 3. ຫາທີ່ປຶກສາສ່ວນຕົວເພື່ອພັດທະນາຄວາມສາມາດຂອງຕົວເອງ
 4. ເປີດໃຈຮັບມຸມມອງຕ່າງໆ ເຖິງວ່າຈະຂັດແຍ່ງກະແສຫຼັກກໍຕາມ
 5. ກ້າຖາມຄໍາຖາມໂງ່ໆ ຄໍາຖາມສ່ຽງໆ ໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີຜູ້ຄົນຫຼາຍ
 6. ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຮູ້ ເມື່ອຮອດຍາມລໍາບາກ
 7. ຂຽນບັນທອກ 5 ບົດຮຽນສໍາຄັນ ທີ່ເຈົ້າຈະປະສົບຄວາມຫຼົ້ມເຫຼວໃນເທື່ອກ່ອນ
 8. ຢຸດສະແດງພຶດຕິກໍາວ່າເຈົ້າຮູ້ທຸກສິ່ງແລ້ວ ເພສະຄວາມຮູ້ທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດກໍຄື ການບອກຕົວເອງວ່າ ຮູ້ທຸກຢ່າງແລ້ວ
 9. ຂອບໃຈ ແລະລະນຶກເຖິງບົດຮຽນດີໆທີ່ເຂົ້າມາແບບບໍ່ທັນຕັ້ງໂຕ
 10. ຈົດ ແລະຈັດລາຍການໜັງສືທີ່ຢາກອ່ານສະເໝີ
 11. ຢ່າຢຸດຖາມວ່າ ເປັນຫຍັງ ຕ້ອງໝັ່ນຕັ້ງຄໍາຖາມໃຫ້ຫຼາຍເຂົ້າໄວ້
 12. ພະຍາຍາມແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ດີໆທີ່ເຈົ້າໄດ້ຮັບມາໃຫ້ຜູ້ອື່ນສະເໝີ
 13. ຫາເວລາຈິບກາເຟກັບໝູ່ໃໝ່ແດ່ກະດີ ແລະຮຽນຮູ້ແນວຄິດ ແລະຄວາມສາມາດທີ່ພວກເຂົາມີ
 14. ຫຼຸດການເບິ່ງໂທລະພາບລົງ ຊອກຫາສິ່ງອື່ນທີ່ສ້າງສັນກວ່ານັ້ນ
 15. ໄປທ່ຽວພິພິທະພັນ ຫຼືສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ແລະຖ່າຍຮູບເກັບໄວ້ໃຫ້ຫຼາຍໆ
 16. ຈົດບັນທຶກບົດຮຽນຊີວິດຕ່າງໆ ທີ່ເຈົ້າໄດ້ຮັບມາເປັນປະຈໍາ
 17. ອ່ານໜັງສືພິມທັງ offline ແລະ online ໝັ່ນຕິດຕາມຂ່າວສານບ້ານເມືອງ
 18. ລອງໃຊ້ຄໍາສັບໃໝ່ໆ ທີ່ພົບໃໝ່ໆໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ
 19. ຫຼຸດການຫຼິ້ນໂຊໂຊ່ ມີເດຍ ແລ້ວຫັນມາອ່ານໜັງສືໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ
 20. ຖ່ອມຕົວໃຫ້ຫຼາຍ ເມື່ອເຂົ້າຮູ້ໃນສິ່ງທີ່ຄົນອື່ນບໍ່ຮູ້
 21. ລອງມາຫຼິ້ນກິລາ ດົນຕີ ຫຼື ຊອກຫາງານອະດິເຣກທີ່ມັກ ໃນເວລາຫວ່າງໆ ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ
 22. ທ້າທາຍຂີດຄວາມສາມາດຂອງຕົວເອງ ດ້ວຍການຫາຄວາມຮູ້ ແລະກິດຈະກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ເລິກເຊິ່ງໄປອີກ

 

Source: Success

ລາຍການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ວີດີໂອແນະນໍາ