ກະແສ EP.07 – ເຈ້ຍ ຜູ້ກຳກັບທີ່ມີຊື່ສຽງແຈ້ງຟ້ອງ

ລາຍການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ