ຄົນລວຍພວກເຂົາສອນລູກພວກເຂົາກ່ຽວກັບ “ເງິນ” ແນວໃດ?

ຖ້າເຈົ້າເປັນຄົນໜຶ່ງທີ່ຄືກັບພໍ່ແມ່ສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ຄິດວ່າເລື່ອງເງິນ ເດັກນ້ອຍບໍ່ຄວນຫຍຸ້ງ ແລະບໍ່ໄດ້ສອນລູກໆກ່ຽວກັບການເງິນ ຫຼືການສ້າງຖານະເລີຍ ຖ້າເປັນແບບນັ້ນ ເຈົ້າຕ້ອງປ່ຽນຄວາມຄິດໃໝ່ແລ້ວ!!! ແລະໂດຍດ່ວນພ້ອມ!!!

ເພາະສູ່ມື້ນີ້ວິກິດການເງິນມີໃຫ້ເຫັນຢູ່ຕະຫຼອດ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ດີທີ່ສຸດກໍຄື ການແກ້ໄຂຄົນ ແລະຄົນທີ່ຈະເປັນແກ້ໄຂວິກິດກໍຄືຄົນລຸ້ນໃໝ່ ພໍ່ແມ່ໃຫ້ພວກເຂົາຮຽນຮູ້ເລື່ອງການເງິນຢ່າງຖືກຕ້ອງຕັ້ງແຕ່ນ້ອຍໆໄວ້.

ຂູດ…ຖູ…ເອົາຄວາມຄິດທີ່ວ່າ ເດັກນ້ອຍບໍ່ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການເງິນ ຫຼືຄວາມຄິດທີ່ວ່າ ເງິນເປັນທີ່ມາຂອງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ ອອກຈາກສະໝອງໄດ້ແລ້ວ!!!

ນັກພັດທະນາຕົວເອງຫຼາຍໆຄົນມັກເວົ້າວ່າ “ຖ້າເຈົ້າບໍ່ມັກເງິນ ເງິນກໍຈະບໍ່ຢູ່ກັບເຈົ້າຢູ່ດົນ” ຫຼືຈະເປັນແບບທີ່ T. Harv Eker ໄດ້ເວົ້າວ່າ “ລອງທຽບໝູ່ເຮົາກັບເງິນ ຖ້າເຈົ້າບອກວ່າ ເຈົ້າບໍ່ມັກໝູ່ຄົນນັ້ນ ໝູ່ຄົນນັ້ນຈະຍັງຢູ່ກັບເຈົ້າບໍ່? ເງິນກໍຄືກັນ ຖ້າເຮົາບໍ່ມັກເງິນ ເງິນກໍຈະບໍ່ຢູ່ກັບເຮົາໄດ້ດົນ ເພາະເຮົາບອກເອງວ່າ ເຮົາບໍ່ມັກມັນ”

ຄົນລວຍເຂົາສອນລູກພວກເຂົາແນວໃດ?

ພວກເຂົາສອນລູກວ່າ “ໃຜໆກໍລວຍໄດ້”

ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ເຊື່ອວ່າ ຄົນເຮົາຈະລວຍກໍຕໍ່ເມື່ອມີຊາດກໍາເນີດທີ່ດີ ເຂົ້າໂຮງຮຽນດີໆ ມີວຽກດີໆເຮັດ ເງິນເດືອນສູງໆ ຫຼືມີພອນສະຫວັນທີ່ເກັ່ງໆ…ແມ່ນຄວາມພວກເຂົານັ້ນລະ…ແມ່ນໆ ບໍ່ຜິດ. ແຕ່ໃນລະບົບເສດຖະກິດໃນປັດຈຸບັນນີ້ ການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະການຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນອື່ນໃຫ້ໄດ້ຕ່າງຫາກທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າ ການເປັນລວຍໄດ້.  (ຂໍ້ຄວາມນີ້ ຄວນຖືກເຈົ້າອ່ານຊໍ້າມາຊໍາໄປເປັນຫຼາຍໆຄັ້ງ ຫຼືອາດຈະຈົດແລ້ວເຮັດປ້າຍໃຫຍ່ໆຕິດໄວ້ຝາເຮືອນ ເພື່ອໃຫ້ລູກເຈົ້າອ່ານ ແລະເຕືອນສະຕິຕົວເອງຕະຫຼອດເວລາ)–ລະບົບເສດຖະກິດໃນປັດຈຸບັນນີ້ ການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະການຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນອື່ນໃຫ້ໄດ້ຕ່າງຫາກທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າ ກາຍເປັນຄົນລວຍ

ພວກເຂົາສອນລູກວ່າ ໃຫ້ເຫັນຂໍ້ດີຂອງຄວາມຮັ່ງມີວ່າ “ຄວາມຮັ່ງມີນໍາມາສູ່ຄວາມອິດສະຫຼະພາບ”

ຄວາມງາມຄວາມດີຂອງການມີເງິນກໍຄື ຄວາມມີອິດສະຫຼະພາບໃນການໃຊ້ຊີວິດແບບທີ່ຕ້ອງການ ບໍ່ວ່າເຈົ້າຢາກໄປໃສ ຢາກຢູ່ໃສ ຫຼືຢາກເປັນຫຍັງ ບໍ່ວ່າເຈົ້າຢາກເຮັດທຸລະກິດໃໝ່ໆ ຫຼືຮຽນຫຼິ້ນກະລາ ຮຽນສິ່ງໃໝ່ໆ ຫຼືບໍລິຈາກເງິນໃຫ້ກັບມູນນິທິການກຸສົນຕ່າງໆ ກໍຍ່ອມເປັນໄປໄດ້ ແລະຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ແນ່ນອນວ່າ ເງິນຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າເຈັບຫົວກ່ຽວກັບລາຍຈ່າຍໜ້ອຍລົງ.

ຫຼາຍຄົນມັກສອນລູກວ່າ ເຖິງວ່າຈະລວຍກໍບໍ່ມີຄວາມສຸກດອກ ແຕ່ Frank Sinatra ເວົ້່າວ່າ “ຂ້ອຍເຄີຍຈົນມາກ່ອນ ແລະຂ້ອຍກໍເຄີຍລວຍມາກ່ອນ, ແຕ່ເຊື່ອຂ້ອຍເທາະວ່າ…ລວຍດີກວ່າແນ່ນອນ”

Portrait of Smiling Family on Steps

ພວກເຂົາສອນລູກຂອງພວກເຂົາວ່າ “ລູກເປັນຄົນອອກແບບອະນາຄົດຂອງຕົວເອງ”

ເຈົ້າຄືຜູ້ອອກແບບອະນາຄົດຂອງເຈົ້າເອງ ຄວາມເຊື່ອວ່າທີ່ວ່າ ບາງຄົນມີສິດທິພິເສດບາງຢ່າງ ມັນເປັນພຽງມາຍາ ມັນຂຶ້ນຢູ່ກັບຕົວເຮົາຕ່າງຫາກທີ່ຈະໃຊ້ຊີວິດຕົວເອງແນວໃດ. ຈົ່ງສອນລູກຂອງເຈົ້າໃຫ້ເຊື່ອໝັ້ນໃນຄວາມສາມາດຂອງຕົວເອງ ແລະເພິ່ງຕົວເອງໃຫ້ໄດ້ ການສະແດງໃຫ້ຄົນອື່ນເຫັນວ່າ ເຈົ້າບໍ່ໄດ້ອ່ອນແອ ຈະຍິ່ງເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນຢາກໍຊ່ວຍເຈົ້າຫຼາຍຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ.

ແບບທີ່ບັນດານັກທຸລະກິດ Start-UP ທັງຫຼາຍທີ່ເຊື່ອໝັ້ນໃນສິ່ງທີ່ຕົວເອງກໍາລັງເຮັດ ຈະຍິ່ງເຮັດໃຫ້ນັກລົງທຶນທັງຫຼານຍສົນໃຈທີ່ຈະຊ່ວຍເຫຼືອເລື່ອງທຶນນໍາຫຼາຍຂຶ້ນ.

ພວກເຂົາສອນລູກວ່າ “ຖ້າເຮົາແກ້ໄຂບັນຫາໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້ຫຼາຍເທົ່າໃດ ພວກເຮົາກໍຍິ່ງຈະລວຍຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ”

ລະບົບເສດຖະກິດໃນປັດຈຸບັນນີ້ ມີກົດກະຕິກາງ່າຍໆກໍຄື ຖ້າຢາກລວຍ ເຈົ້າຕ້ອງແກ້ໄຂບັນຫາໃຫ້ຄົນອື່ນໃຫ້ຫຼາຍເຂົ້າໄວ້. ຢາກມີເງິນຫຼາຍເທົ່າໃດ ເຈົ້າກໍຕ້ອງຄິດຫາທາງແກ້ໄຂບັນຫາໃຫ້ຄົນອື່ນໃຫ້ຫຼາຍໆ. ມີບັນຫາຫຼາຍ ແລະເກີດຂຶ້ນຕະຫຼອດ ທີ່ຖ້າໃຫ້ເຈົ້າມາແກ້ໄຂຢູ່ ພຽງແຕ່ນໍາທັກສະ ແລະຄວາມສາມາດ ບວກກັບຄວາມມັກຄວາມຫຼົງໃຫຼຂອງເຈົ້າເພື່ອແກ້ບັນຫາໃຫ້ເໝາະສົມ ຄວາມຮັ່ງມີກໍຈະແລ່ນມາຫາເຈົ້າ…ຄົນລວຍພວກເຂົາສອນລູກພວກເຂົາແບບນີ້!!!

ພວກເຂົາສອນລູກຂອງພວກເຂົາວ່າ “ຄິດເພື່ອຕົວເອງ…”

ຄົນທົ່ວໄປຖືກສອນມາຕະຫຼອດວ່າ “ຄິດຫຍັງ…” ແຕ່ສໍາລັບຄົນທີ່ຈະລວຍໄດ້ນັ້ນ ຕ້ອງຖືກສອນໃຫ້ຮູ້ຈັກ “ວິທີຄິດ…” ເຖິງວ່າລູກໆຂອງເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບບົດຮຽນດີໆຫຼາຍໆຢ່າງຈາກຄົນທີ່ມີຄວາມຮູ້ ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ພວກເຂົາບໍ່ຮູ້ກດອກວ່າ ຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອໃຫ້ຕົວເອງຮັ່ງມີໄດ້. ຈົ່ງສອນລູກໆຂອງເຈົ້າ ໃຫ້ຕັ້ງເປົ້າໝາຍໃຫ້ໃຫຍ່ເຂົ້າໄວ້ ແລະໃຫ້ພວກເຂົາເຮັດເປົ້າໝາຍນັ້ນໃຫ້ສໍາເລັດ ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອພຽງນ້ອຍດຽວ. ບອກໃຫ້ພວກເຂົາລຸຍໄປ ເຖິງວ່າຈະມີຄົນມາດູຖູກຄວາມຄິດ ຫຼືຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົາ.

ແຕ່ເດັກສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ພວກເຂົາຈະໝົດກໍາລັງໄວທີ່ສຸດ ຫາກໄດ້ຮັບການເບະສົບໃສ່ຈາກພໍ່ແມ່ ຫຼືພີ່ນ້ອງຂອງເຂົາ. ຢ່າເຮັດໃຫ້ເຂົາຮູ້ສືກໝົດກໍາລັງຈາກຄົນທີ່ພວກເຂົາເຊື່ອໃຈ.

ພວກເຂົາສອນລູກຂອງພວກເຂົາວ່າ “ຕັ້ງເປົ້າໝາຍໃຫ້ສູງເຂົ້າໄວ້”

ນັກຈິດຕະວິທະຍາຫຼາຍຄົນເຊື່ອວ່າ ຄົນເຮົາບໍ່ຄວນຫວັງຫຍັງສູງເກີນໄປ ເພາະຈະບໍ່ໄດ້ເຈັບປວດຈາກການຜິດຫຍັງ ພວກເຂົາເຊື່ອວ່າ ຖ້າຫວັງໜ້ອບກໍຈະມີຄວາມສຸກຫຼາຍຂຶ້ນ.

ແຕ່ຄົນລວຍສອນລູກຂອງພວກເຂົາວ່າ “ຖ້າລູກຕັ້ງເປົ້າໄວ້ 10 ເຖິງວ່າ ຈະໄດ້ພຽງແຕ່ 5 ກໍດີກວ່າບໍ່ຫວັງຫຍັງ ລະກໍບໍ່ໄດ້ຫຍັງເລີຍ”  ພວກເຂົາສອນລູກຂອງພວກເຂົາໃຫ້ກ້າທີ່ຈະສ່ຽງ ກ້າທີ່ຈະລອງສິ່ງໃໝ່ໆ ແລະສະໜັບສະໜູນໃຫ້ເຮັດແບບນັ້ນສະເໝີ.

ພວກເຂົາສອນລູກຂອງພວກເຂົາວ່າ “ຈົ່ງເຊື່ອໝັ້ນໃນຕົວເອງ…”

ຫົນທາງສູ່ຄວາມສໍາເລັດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຍ່ອມເຕັມໄປດ້ວຍອຸປະສັກ ຄວາມຜິດຫວັງ ແລະຄວາມລົ້ມເຫຼວ ເຊິ່ງວິທີການເອົາຊະນະສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ໄດ້ກໍຄື “ຢ່າຖິ້ມຄວາມເປັນຕົວຕົນຂອງເຮົາ” ບໍ່ວ່າຈະຕ້ອງພົບຫຍັງ ຈົ່ງເຊື່ອໝັ້ນໃນຕົວເອງວ່າເຈົ້າຈະຈັດການກັບມັນໄດ້ ຢ່າຢຸດໃຫ້ກໍາລັງໃຈຕົວເອງ ເຖິງວ່າຄົນອື່ນອາດຈະໝົດຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນຕົວເອງກໍບໍ່ເປັນຫຍັງ ຂໍພຽງແຕ່ເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນໃນຕົວເອງ.

ພໍ່ແມ່ປຽບເໝືອນຄູຄົນທໍາອິດຂອງລູກ ເພາະສະນັ້ນ ມາເລີ່ມສອນລູກກ່ຽວກັບການເງິນກັນເທິະນໍ້ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາວິທີການສ້າງເງິນ ແລະສ້າງຖານະດ້ວຍຕົນເອງ ເຊື່ອເທິະວ່າ ການເຮັດແບບນີ້ ຈະສອນບົດຮຽນຫຼາຍໆຢ່າງໃຫ້ກັບລູກຂອງເຈົ້າໄດ້ຢ່າງມະຫານສານເລີຍ!!

 

ລາຍການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ວີດີໂອແນະນໍາ