ກຽມມ່ວນກັບລາຍການໃໝ່ ຝຣັ່ງພັນລາວໄວໆນີ້ !

ພາສາລາວເຮົາເປັນພາສາທີ່ໜ້າຮັກ ຖ້າຕ່າງປະເທດເວົ້າພາສາລາວມັນຈະເບິ່ງໜ້າຮັກຂຶ້ນໄປຕື່ມເນື່ອງຈາກສໍານຽງຈະປ່ຽນໄປໃນສະຕ໋າຍຂອງຕ່າງປະເທດເທົ່າທີ່ທຸກຄົນຮູ້ ຫຼ້າສຸດມີລາຍການໃໝ່ຂຶ້ນມາເປັນລາຍການທີ່ນໍາໂດຍຕ່າງປະເທດຊື່ວ່າ ເຈັບພີ້ ສັນຊາດ ເດັນມາກ ບອກເລີຍວ່າມີມ່ວນແນ່ນອນເພາະລາຍການນີ້ຈະເປັນຝຣ່ັງຈັດລາຍການແຕ່ເວົ້າພາສາລາວໝົດທັງລາຍການເລີຍ EP ຫຼ້າສຸດທີ່ກໍາລັງຈະປ່ອຍແມ່ນ EP ຂອງການສໍາພາດຝຣັ່ງຊື່ສົມຈັນແອດມິນຄິດເຖິງຄວາມມ່ວນເລີຍທີ່ຝຣັ່ງສອງຄົນມາລົມກັນເປັນພາສາລາວສິມ່ວນຊໍ່າໃດນັ້ນຕິດຕາມໄດ້ທີ Facebook fanpage: Falang ພັນລາວ

 

ລາຍການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ວີດີໂອແນະນໍາ