Palmy ນັກຮ້ອງຊື່ດັງໄທເຈົ້າຂອງເພງ ຄິດມາກ ມາທ່ຽວວັງວຽງ!

ບໍ່ມີໃຜບໍ່ຮູ້ຈັກປາມມີ້ ເຈົ້າຂອງເພງຮິດ”ຄິດມາກ”ລະເນາະສຳລັບ ນັກຮ້ອງສາວແຫວກແນວ ຄົນນີ້ໄດ້ມາທ່ຽວປະເທດລາວ
ເຊິ່ງເປັນບ່ອນໃດບໍ່ໄດ້ກໍ່ຄື ວັງວຽງ ນັ້ນເອງ ງານນີ້ປາມມີ້ອອກໂຕເລີຍວ່າ ໃຫ້ທຳມະຊາດບຳບັດ ❤️

ຕິດຕາມIG:star_lao

ລາຍການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ວີດີໂອແນະນໍາ